POLITYLKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES strony www.curlyclaudie.pl

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej www.curlyclaudie.pl, prowadzoną przez Klaudię Smutkiewicz.

Autorką i prowadzącą blog Curly Claudie - świadoma pielęgnacja kręconych włosów jest Klaudia Smutkiewicz zamieszkała w Kowarach.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Administrator – Klaudia Smutkiewicz, autorka i właścicielka bloga Curly Claudie, zamieszkała w Kowarach (woj. dolnośląskie - PL). 
 2. Strona internetowa/blog – blog Curly Claudie prowadzony na platformie BLOGGER pod adresem: http://www.curlyclaudie.pl/.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość bloga.
 4. Pliki cookies - dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika.
§ 2
Dane osobowe
 1.  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez wiadomości e-mail, komentarze Disqus, wiadomości prywatne na fanpage.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Administrator zapewnia poufność udostępnionych mu danych przez Użytkowników.
 4. Dane osobowe gromadzone są przez Administratora z należytą starannością oraz są odpowiednio chronione przed osobami nieupoważnionymi.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
 6. Użytkownik, który nie podaje swoich danych osobowych może mieć problem z niektórymi funcjami na blogu (dodawanie komantarzy w serwisie Disqus).
 7. W przypadku pytań i wątpliwości uprasza się Użytkowników kontakt z administartorem poprzez adres e-mail: curlyclaudie@wp.pl.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  - wglądu do swoich danych osobowych;
  - proszenia o uzupełnienie, usunięcie, zmianę danych ososbowych;
 9. Administrator informuje Użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane przez serwis Disqus (komentarze pod psotami) oraz platformę Blogger, na której działa Blog Curly Claudie.
§ 3
Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), w celu:

  - marketingowym i statystycznym;
  - prawidłowego funkcjonowania bloga;

  Pliki cookies, które zbierane są na Blogu to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies Disqusa;
 2. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z bloga przez Użytkownika może być utrudnione.

§ 4
Inne technologie
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na blogu:
 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Bloga.
§ 5
Inne/pozostałe

Administrator informuje użytkownika o pozostałych elementach mogących pojawiać się na Blogu:


 1. Zdjęcia, filmy, linki przekierowujące do stron prowadzonych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za ich jakość, dostępność oraz czytelność.
 2. Banery reklamowe.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez skrzynkę mailową (adres curlyclaudie@wp.pl), komentarze pod postami oraz wiadomość prywatną na fanpage. 

Komentarze